Werkzaamheden aan de Boulevard van Schagen in Domburg

Wie de laatste tijd over de duinen in Domburg heeft gelopen is het zeker niet ontgaan: er worden momenteel werkzaamheden aan de Boulevard van Schagen in Domburg uitgevoerd.
De kwaliteit en de capaciteit worden momenteel verbeterd en de Boulevard van Schagen wordt heringericht.

Werkzaamheden en planning
Voor de aanvang van de werkzaamheden aan de Boulevard van Schagen in Domburg is er op een aantal locaties onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven. Dit onderzoek is voor een groot deel klaar. Begin 2018 wordt nog op één locatie onderzoek verricht.

Op de volgende locaties zijn de oude verhardingen verwijderd en is een nieuwe fundering aangebracht:
 Hoge Hil;
 Het duinpad Hoge Hil-Duinstraat;
 Het duinpad Badstraat richting de watertoren.
De fundering moet een aantal weken uitharden voordat de nieuwe verharding aangebracht kan worden. In de tussenliggende periode wordt er gewerkt aan de zee balkons bij de duinovergang Duinstraat en de overgang Jan Tooropstraat.

De werkzaamheden lopen op dit moment iets voor op de planning. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om de overlast te beperken.
De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Boulevard van Schagen in Domburg afgerond kunnen worden op donderdag 29 maart 2018. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar als alles goed verloopt kan men zeker komend seizoen genieten van een mooi heringerichte Boulevard van Schagen.

Wat ondervindt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden blijven ook u niet onopgemerkt. U ondervindt het volgende:
 Het wandelpad Hoge Hil tot Duinstraat is tot medio januari afgesloten;
 Het wandelpad Duinstraat tot Badstraat is niet of niet goed toegankelijk. Het pad is opgebroken en wordt voorzien van fundering en nieuwe verharding. Eind februari is dit als het
goed is klaar;
 Het wandelpad Badstraat richting de Watertoren is van half januari tot half februari niet toegankelijk voor voetgangers;
 Tot eind maart is de Hoge Hil afgesloten.
Voor verdere informatie en eventuele vragen kunt u hier terecht.

Impressie werkzaamheden
Bent u al een tijdje niet meer (op de Boulevard van Schagen) in Domburg geweest? Zie dan hier de impressie van de werkzaamheden.