Domburg, Westkapelle en Zoutelande

Domburg, Westkapelle en Zoutelande worden aangedaan tijdens de fietsroute van Nationaal Landschap Walcheren.
Nationaal landschap Walcheren laat je het beste zien wat Zeeland te bieden heeft. De oudste delen van het landschap zijn de historische duinenrij, de kreekruggen en poelen die worden gevormd door lage, open komgebieden.

Deze prachtige natuurlijke elementen herinneren je aan het feit dat het gebied ooit toebehoorde aan de zee, maar er zijn ook andere geschiedenislessen te leren: de vliedbergen, die vijf tot twaalf meter hoog waren, werden door mensen opgeworpen en zijn waarschijnlijk restanten van oude mottekastelen of boden mensen een plek om heen te vluchten wanneer de zee het land terugeiste. Er tekent zich een scherp contrast af tussen de openheid van de poelen en opgaande begroeiing van de duinenranden, kreekruggen en de jonge polders.

De fietsroute leidt je naar twee mooie molens die op het eiland staan. De eerste molen zie je in Zoutelande staan. De korenmolen uit 1722 doemt aan de horizon op wanneer je het dorp nadert. De molen van Zoutelande werd gebouwd nadat zijn voorganger was omgewaaid. De grondzeiler maalt nog steeds graan, maar doet dat tegenwoordig wel met een molenaar die op vrijwillige basis werkt.

De andere molen, Weltevreden, staat in Domburg. Hij werd in 1817 werd gebouwd. De ronde stenen grondzeiler vervangt een standerdmolen die eerder op deze plaats stond. De molen is meer dan 22 meter hoog en daardoor goed te zien, al is hij ingesloten door andere gebouwen. In 1963 wilde men de molen gaan bewonen, maar de gemeente gaf hiervoor geen vergunning af. De molen maalde ooit koren, maar is anno 2013 buiten bedrijf.